Sekadar mampir sepulang kerja, sebentar mlipir melepas dahaga. Jumpa malam ini s…

Comments are closed.