. تغييرات شعبه صارمى تموم شده و اين شعبه دوباره شروع به كار كرده. به همين مناسبت…

.
تغييرات شعبه صارمى تموم شده و اين شعبه دوباره شروع به كار كرده.😍👊🏻 به همين مناسبت ما در نظر داريم به ١٠ نفر از دوستانى كه بيشترين فعاليت را در اينستاگرام به صورت ارسال عكس در دايركت و هم چنين منشن كردن در استورى دارن،
اعتبار ٥٠ هزارتومنى استفاده از منو مجموعه (شعبه صارمى)هديه بديم.🎁❤️ . .
.
.
.
.
#cafe #coffee #coffeetime #coffeelover #barista #espresso #latteart #coffeeaddict #coffeeshop

Source


Comments are closed.